Lãnh đạo đương nhiệm

Thông tin
Ngày sinh: 13/10/1970
Quê quán: Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Ủy viên Ban cán sự Đảng,Thứ trưởng Bộ Y tế
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến