Cơ cấu tổ chức

Thông tin
Điện thoại cơ quan: 024.62732279
Số phòng làm việc: nhà D Bộ Y tế
Thư điện tử: Cuongvm.tdkt@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến