Cơ cấu tổ chức

Thông tin
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Ngõ 135 Núi Trúc
Thư điện tử: vietpx.cntt@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến