Hà Anh Đức

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan: 024.62732273
Số phòng làm việc: Phòng 308/G3/Nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: haanhduc@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến