Dương Chí Nam

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình (Tầng 12,13) - Ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thư điện tử: namdc.mt@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến