Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng

Địa chỉ: Số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.62732379
Fax:
Thư điện tử: tdkt@moh.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ
Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng là vụ tổng hợp thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý về hoạt động truyền thông, giáo dục sức khoẻ; cung cấp thông tin y tế; quản lý báo chí, xuất bản và công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế.
Lãnh đạo đơn vị
Vụ trưởng:Nguyễn Đình Anh
Điện thoại cơ quan: 024.62732279
Số phòng làm việc: nhà D Bộ Y tế
Thư điện tử: anhnd.tdkt@moh.gov.vn
Phó Vụ trưởng:Hoàng Thị Thơm
Điện thoại cơ quan: 024.62732279
Số phòng làm việc: nhà D Bộ Y tế
Thư điện tử: thomht.tdkt@moh.gov.vn
Phó Vụ trưởng:Vũ Mạnh Cường
Điện thoại cơ quan: 024.62732279
Số phòng làm việc: nhà D Bộ Y tế
Thư điện tử: Cuongvm.tdkt@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến