Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn về ciệc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến