Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến