Góp ý dự thảo

Dự thảo thông tư sửa đổi Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến