Các giải pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em ở Việt Nam

12/06/2011 | 05:00 AM

 | 

Tại Việt Nam, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và thanh niên dưới 19 tuổi. Trung bình mỗi năm từ 2005-2009, tỉ suất tử vong do đuối nước ở trẻ em Việt Nam là 12,96/100.000 trẻ.

Nhằm hạn chế tình hình tử vong do đuối nước ở trẻ em, Việt Nam đã triển khai nhiều can thiệp như: (1) tăng cường truyền thông thay đổi hành vi nguy cơ, phòng chống đuối nước; (2) triển khai can thiệp giảm thiểu nguy cơ tại cộng đồng; (3) tăng cường năng lực sơ cấp cứu đuối nước; (4) lồng ghép tiêu chí phòng chống đuối nước trong chương trình xây dựng mô hình cộng đồng, trường học và gia đình an toàn. Hàng năm, Chính phủ đều ra chỉ thị về việc triển khai công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Đến nay, trên cả nước đã tổ chức được gần 200 lớp dạy bơi cho trên 3500 trẻ biết bơi. Nhận thức về phòng chống đuối nước trong cộng đồng cũng được nâng cao. Lồng bơi đã được ghi nhận là sáng kiến công nghệ mới trong phòng chống đuối nước ở trẻ em. Tại các tỉnh triển khai công tác phòng chống đuối nước, tỉ lệ tử vong do đuối nước ở trẻ em đã giảm 5% so với trước khi có can thiệp. Trong thời gian tới, Kế hoạch phòng chống đuối nước liên ngành giai đoạn 2011-2015 sẽ được xây dựng và triển khai với mục tiêu giảm ít nhất 30% tỉ lệ tử vong do đuối nước ở trẻ em.

 

Trần Thị Ngọc Lan, Lương Mai Anh, Khiếu Thị Quỳnh Trang

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế