Thông báo tình hình tai nạn thương tích 6 tháng đầu năm 2011

07/09/2011 | 05:00 AM

 | 

Trong 6 tháng đầu năm 2011, tại 53 tỉnh/thành phố có 551.380 trường hợp mắc tai nạn thương tích (TNTT) với tỉ suất là 740,33/100.000 người, trong đó có 4.665 trường hợp tử vong chiếm tỉ lệ 0,84% so với tổng số mắc TNTT.

Trong 6 tháng đầu năm 2011, tại 53 tỉnh/thành phố có 551.380 trường hợp mắc tai nạn thương tích (TNTT) với tỉ suất là 740,33/100.000 người, trong đó có 4.665 trường hợp tử vong chiếm tỉ lệ 0,84% so với tổng số mắc TNTT. Tỉ suất tử vong do TNTT là 6,26/100.000 người.

Nhóm tuổi 15-19 có tỉ suất mắc và tử vong do TNTT cao nhất là 1.312,44/100.000 người và 8,9/100.000 người; Nhóm tuổi 0-4 có tỉ suất mắc và tử vong do TNTT thấp nhất tương ứng 401,07/100.000 người và 2,89/100.000 người.

Nam giới có tỉ lệ mắc và tử vong do TNTT (68,48% và 73,85%) cao hơn nữ giới (31,52% và 26,15%).

Tỉ lệ mắc và tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) đứng hàng đầu trong các nguyên nhân gây TNTT chiếm 39,46% và 52,75%; tai nạn lao động 14,36% và 5,83%, ngã 12,22% và 5,02%,...

Các bộ phận bị tổn thương do TNTT: tổn thương chi có tỉ lệ mắc cao nhất 37,38%, tổn thương đầu mặt cổ gây tử vong cao nhất 42,04%. Tỉ lệ này tương tự so với cùng kỳ năm 2010.

Địa điểm tai nạn: Tỉ lệ mắc và tử vong do TNTT trên đường đi chiếm tỉ lệ cao nhất (43,92% và 54,81%), chiếm tỉ lệ cao thứ hai là tai nạn thương tích tại nhà với 22,09% và 13,80%. Tai nạn thương tích tại trường học có tỉ lệ mắc và tử vong thấp nhất (4,62% và 2,12%)

10 tỉnh có số mắc TNTT cao nhất lần lượt là: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Thuận, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Tháp, An Giang, Long An, Thái Bình, Kiên Giang.