CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ ONLINE, MIỄN PHÍ VỀ PHÒNG CHỐNG THƯƠNG TÍCH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

02/06/2014 | 05:00 AM

 | 

Đơn vị nghiên cứu về thương tích quốc tế Johns Hopkins (JH-IIRU) lần đầu tiên đưa ra một chương trình đạo tạo cấp chứng chỉ o­nline, miễn phí về kiểm soát và phòng chống thương tích giao thông đường bộ ở các nước thu nhập thấp và trung bình.

Bao gồm 7 phần học đa phương tiện, chương trình toàn diện này bao gồm một loạt các chủ đề, như: 

·Vấn đề cơ bản về phòng chống thương tích giao thông đường bộ.

·Thiết lập hệ thống giám sát thương tích

·Đánh giá các can thiệp an toàn đường bộ

·Các chính sách ảnh hưởng đến thương tích giao thông đường bộ.

Các bài giảng được giảng dạy bởi nhiều giáo viên hướng dẫn, bao gồm cả giảng viên JH-IIRU cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực phòng, chống thương tích và chăm sóc chấn thương từ khắp nơi trên thế giới.

Chương trình này miễn phí và mở cửa cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục và bất cứ ai quan tâm đến việc học thêm về thương tích giao thông đường bộ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ IIRU@jhsph.edu hoặc truy cập website:

www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-international-injury-research-unit/training/courses-in-injury-prevention/free-online-training/