Hợp tác quốc tế

WHO xuất bản tài liệu hướng dẫn các nước xây dựng hệ thống chăm sóc chấn thương trước bệnh viện

Thứ Năm, ngày 03/08/2005 22:00

Hội thảo cộng đồng an toàn châu Á lần thứ 3 tại Đài Loan

Thứ Tư, ngày 26/04/2005 22:00

Hội nghị quốc tế về cộng đồng an toàn lần thứ 14 tại Nauy

Thứ Tư, ngày 26/04/2005 22:00

Nghiên cứu chi phí của hệ thống Y tế cho các trường hợp ngã ở người lớn tuổi miền Tây nước Úc

Thứ Tư, ngày 26/04/2005 22:00

Giải thưởng an toàn quốc tế cho chủ tịch thành phố an toàn

Thứ Tư, ngày 26/04/2005 22:00

Công nhận Viên là thành phố an toàn vào ngày 8/6/2004

Thứ Tư, ngày 26/04/2005 22:00

Nghị quyết của tổ chức Y tế thế giới về an toàn giao thông và sức khỏe

Thứ Tư, ngày 26/04/2005 22:00

Injury Control

Thứ Ba, ngày 25/04/2005 22:00

Các tổ chức quốc tế đang có hoạt động về phòng chống tai nạn thương tích ở Việt Nam

Thứ Ba, ngày 25/04/2005 22:00

THỰC TRẠNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH Ở TRẺ EM DƯỚI 15 TUỔI THÀNH PHÔ YÊN BÁI NĂM 2004

Thứ Năm, ngày 28/09/2005 22:00