Đề án 1816

Tăng trách nhiệm và lòng tin

Thứ Ba, ngày 26/10/2009 22:00

Đề án 1816 trong chương trình khám, phòng chống bệnh da liễu

Thứ Tư, ngày 14/04/2009 22:00

Đề án 1816 là một chủ trương lớn, phải thực hiện lâu dài

Thứ Tư, ngày 14/04/2009 22:00

Đưa cái “có” đến nơi “cần”

Thứ Tư, ngày 14/04/2009 22:00

Gieo mầm xanh trên cao nguyên đá

Thứ Ba, ngày 06/04/2009 22:00

Bệnh viện Mắt Trung ương thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế: Tiếp sức cùng tuyến dưới

Thứ Ba, ngày 30/03/2009 22:00

Bệnh viện tỉnh hỗ trợ tuyến dưới: Tạo bước chuyển rõ nét

Thứ Ba, ngày 23/03/2009 22:00

Giảm 30% bệnh nhân chuyển tuyến

Thứ Ba, ngày 23/03/2009 22:00

Thanh Hóa: Đưa bác sĩ tuyến tỉnh về hỗ trợ tuyến dưới

Thứ Hai, ngày 19/10/2008 22:00

Triển khai đề án 1816 của Bộ y tế: BV tuyến dưới từng bước làm chủ kỹ thuật mổ sọ não

Thứ Tư, ngày 14/10/2008 22:00

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH NHÀN TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN CỬ CÁN BỘ CHUYÊN MÔN VỀ HỖ TRỢ Y TẾ HAI TỈNH LAI CHÂU VÀ BẮC CẠN

Thứ Tư, ngày 14/10/2008 22:00

BỘ Y TẾ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 1816 KHU VỰC MIỀN BẮC

Thứ Tư, ngày 14/10/2008 22:00

Đề án 1816 của Bộ Y tế: KHÔI PHỤC VÀ NÂNG TẦM MỘT CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG

Thứ Tư, ngày 14/10/2008 22:00

RA QUÂN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1816

Thứ Tư, ngày 14/10/2008 22:00

Tưng bừng Lễ ra quân thực hiện đề án luân phiên cán bộ hỗ trợ tuyến dưới

Thứ Hai, ngày 12/10/2008 22:00

NHÌN LẠI MỘT THÁNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1816

Thứ Hai, ngày 12/10/2008 22:00

Thăm dò ý kiến